Top quality handmade knives

KATANA

KATANA ·         Bilah : 75 Cm ·         Harga : Rp.3.600.000 ( D2 )           : Rp.4.200.000 ( 440c )           : Rp.By Order ( Damaskus)           ·         Bilah : 60 Cm &50 Cm ·         Harga : Rp.3.300.000 ( D2 )          : Rp.3.800.000 ( 440c )          : By Order (...